Hop til navigation
Jump to Content
Københavns Kommunes logo Indre By Lokaludvalg - et lokaludvalg i Københavns Kommune

Spred god cykelkarma i Indre By

Cykelkarma i Indre By

Giv os dit bud på, hvordan vi får bedre cykelforhold i Indre By og vind præmier.


OBS: Spørgeskemaundersøgelsen er slut fra og med mandag den 20. september. Tak for alle jeres svar!


Her kan du udfylde et spørgeskema om cykelkultur og cykelforhold i Indre By.


Kunne vi selv cykle lidt bedre? Det mener Indre By Lokaludvalg, der sætter fokus på god cykelkarma fra den 6. september. Se programmet 


Dronning Louises Cykler har sponsoreret 3 gavekort af 300 kr. til reperationer og Riccos Kaffe sponsorerer gavekort til en god kop kaffe.


Vi trækker lod blandt dem, der udfylder spørgeskemaet.

Kommentarer

Få flere bilister til at sælge deres bil, købe en cykel, og give de overskydende 100.000 kr til kræftens bekæmpelse.

Som ex grønt cykelbud i Kbh har jeg et par råd.
-Husk nu at se jer for når i cykler eller går over for grønt, både sidevers, og bagud i egen bane og fremad i modsatte bane. Derved risikerer i ikke at blive ramt af svingende bilister.
-Vær opmærksom og accepter jeres egen og andres hastighed, og lad derfor være med at placere jer foran hurtigere-kørende cyklister i lyskryds.
-Lad være med at skærme jeres hørelse med musik, dette er enormt farligt.
-Hold altid øje med fodgængerne på fortorvet 10-20 meter forud uder kørsel.
-Hold øje med parkerede biler om der er personer i, for at undgå at blive ramt af bildøre.
-Når man nærmer sig et lysreguleret kryds, ser man derefter på den tværgående trafik. Derved kan man vurdere hvornår signalet skifter i ens egen retning.
-Ved farlige/højrisiko kryds, sving osv. sørg for at visuelt observer bilisten øjne, derved kan man vurdere om bilisten har tænkt sig at se sig fór eller ej.
-Og til sidst: Ved højresvings-situationer med lastbiler og andre køretøjer med dårligt udsyn, er det 100% cyklistens ansvar at undgå at blive kørt ned, selvom lovgivningen siger noget andet.

rettelse: "og ind på det (ret brede) FODGÆNGERFELT for at placere mig til venstresving..."

Et konkret forslag: I krydset ved Jarmers Plads er det svært for cyklister der kommer ad Gyldenløvsgade fra søerne at placere sig ved venstresving op ad Nr. Vold/Vester Voldgade uden enten at komme ind i fodgængerfeltet eller at være til gene for den gennemkørende cykel- og biltrafik i krydset.

Kunne man flytte fodgængerovergangen en meter eller 2 til højre, så der er plads til et større venstresvingende cykelfelt? Er engang blevet forsøgt skubbet omkuld med barn i cykelstol af bagfra kommende arrig jogger/fodgænger fordi jeg trillede bagom venstresvingsfeltet og ind på den (ret brede) cykelsti for at placere mig til venstresving - og det er selvfølgeligt forkert af mig som cyklist at være inde i fodgængerfeltet - men alternativet er at standse i den vejbane hvor de ventresvingende bilister kører, eller at standse midt i den gennemkørende cykeltrafik. Svært at forklare - trafik situationen skal nok ses med egne øjne, og helst i morgenmydretrafikken.

Der skal nok en oplysningskampagne i første omgang, hvor man opfordrer cyklister til at opføre sig ordentligt, især mht. de (efter min mening) værste synder:
-aktiv brugen af mobiltelefon ell. musikafspillere mens man cykler.
-kørsel overfor rødt
-baneskift uden orientering, eller orientering som man ignorere (jeg ser dette opførsel rimelig tit efterhånden. en, der kigger over skulderen, ser mig måske 3-5 meter fra at overhale dem, og så kører de foran mig!)
-blokeringen af cykelstien på en eller anden måde, f.eks. side-om-side kørsel i lav fart, eller stopning midt i stien.

Hvis ikke oplysningskampagne er nok, skal man nok opfordre politiet til at tager affære, især mht. de direkte farlige opførsler.

Men man kunne også gøre ting for cyklisterne:
-Man burde kunne forsigtigt dreje til højre gennem rødt.
-Der skal ikke opføres krydser, som stort set altid er røde medmindre de kan "mærke" en bil på vej. Disse krydser er problematisk ifm. cyklisme. (jeg kender dog ikke nogle i KBH, men der er et par i Rudersdal)
-Der skal flere cykelparkeringsmuligheder, og især dem, hvor man kan låse sin cykel _til_ noget.
-Visse krydser i byen er farlige for cyklister, det burde man gøre noget ved.
-Personligt synes jeg, man burde forbyde knallerter på cykelstierne, deres meget snvasede udstødning forurener cyklisternes lunger.

I det hele taget skal der jo være en accept af, at ikke alle cykler ens. Selv kører jeg ret stærkt, og skal acceptere, at jeg ikke kan bare køre derudaf med 30-35km/t.

Selvfølgelig vil det hjælpe hvis cyklisterne begynder at følge færdselsreglerne. Dette tror jeg til en vis grad kan imødekommes med en kampagne, der gør opmærksom på det, lidt ala den med lastbilens blinde vinkler...
Derudover mener jeg der skal fokus på fodgængeres stigende brug af cykelsti som ekstra fortorv fx omkring steder hvor fortorvet bruges til grønthandlere, cykelstativ oa.
Ydermere er jeg enig i at færre biler i byen på sigt kan betyde mere plads til cykler og fodgængere.

Det er faktisk ikke så svært. Vi skal blot holde de spilleregler der gælder: række hånden ud/se sig tilbage, cykle på cykelstien (ikke i fodgænger overgangen, fortovet)
ikke køre over for rødt/orange). ikke tale i mobiltelefon. Ikke høre musik. osv. Og i det ikke taget ikke køre uforfærdet, som om intet kan skel eller alle andre skal holde tilbage.Thi selvom der er hjelm på, så kan det gå helt galt. Og så er det faktisk ikke andres skyld

God karma opstår når man overholder færdselsreglerne .
I trafikken er der ingen der har rettigheder , her har man udelukkende pligter .
Den indre bys smalle gader stammer fra en tid hvor byen var landsby med etetageshuse og hestetransport og meget lille befolkning .
Derfor vil gennemkørende trafik (også cykler) altid give problemer .
Tidligere var byen et sted man tog hen , nu er det sted man skal igennem .
Den medvind på cykelstien cyklisterne har fået hos politikerne har gjort dem fartblinde og grådige .Overfor bilisterne har de gammelt nag og had til de onde " dræbermaskiner" .
Fodgængerområder bliver med stor selvfølgelighed overtaget til cykelmotorvej ( cyklisternes ubetingede forkørselsret , rød bølge ).

Cyklister ville cykle bedre hvis forholdene var til det. Jeg foreslår at identificere de steder hvor cyklister f.eks. bruger forgængerfelterne, og indrette dem til cyklister. Et eksempel: det er umuligt at komme fra Rosenørns Allé over Åboulevarden til Peblinge Dossering uden at stå af cyklen og trække over forgængerfelterne. Det er uhensigtsmæssigt. Løsningen kunne være at opmale en cykelbane parallelt med fodgængerfeltet.
Der er en der efterspørger at cyklister bkiver bedre til at markere højredrejning, så en bilist ved der er klar bane. Det kan dog være svært som cyklist pga ubalance, men hjælper i øvrigt ikke meget pga horder af andre cyklister der skal ligeud. En løsning kunne være at indføre reguleret højresving (grøn pil) for bilister de pågældende steder. Det kunne være særdeles tiltrængt på Øster Søgade hvor det nærmest er umuligt for bilister at dreje til højre ad Fredensbro i rush hour.

Der skal være plads til alle - bilister, fodgængere og cyklister. Ren brok over den ene gruppe løser intet, der findes dårlige eksemplarer fra dem alle. Konkrete forslag er meget bedre!

Lad mig gøre opmærksom på et problem i bl.a. mit lokalområde i Indre By. I de senere år er der kommet flere og flere cykler og de ses alle vegne. Når cyklisten efterlader cyklen, optager den et areal, specielt når den er udrustet med cykelkurv og børnesæde, fordi så vælter den tit og fylder endnu mere. De brede ladcykler er jo også vendt tilbage til byen. Cykelpriserne er givetvis ikke steget så meget som brugernes rådighedsbeløb, så mange efterlades permanent på fortove og i cykelstativerne som såkaldte herreløse cykler. Nogle bliver dog afhentet anonymt af ukendte cykelsamlere, og gerne om natten, men flere bliver stående eller liggende, gerne udsat for vandalisme. I dag konstaterede jeg f.eks. at en aflåst cykel har ligget midt på Nytorv op ad et caféhegn i over tre uger!

Resultat: Sammen med caféernes voksende og af kommunen stimulerede fortovsmøblering begrænser cykler de gåendes arealer mere og mere, specielt i cafétiden om eftermiddagen er det grelt.
Løsning: Cykler hører ikke hjemme på fortove men på kørebanen, på dertil indrettede cykelbåse.

privatbilisme er desværre en nødvendighed for et moderne samfund .
Lønmodtagere fra (fattigdanmark) københavns omegnskommuner , skal til byen for at arbejde . Og det foregår pr. biltrafik.
Der findes ikke anden transport der kan opfylde dette trafikbehov , inden for de kommende 50 år .
Cyklister skal væk fra fortovet og gågaden , her forpester de færdselskulturen .

Go' karma? Begræns bilisme endnu mere. Lær af de 60+ andre europæiske byer der har indført 30 km/t zoner i deres indre by. Bilister skaber frygt og kaos og slår mennesker ihjel. Byerne er ikke skabt til bilerne og da kun 40% af københavnerne ejer en bil, skal antallet af biler begrænses.

Det er godt for fodgængere og cyklister, for forurening og trafiksikkerhed. For slet ikke at nævne en bedre all-round københavn.

Flere trafikale fordele for cyklister i det hele taget.

God karma er at overholde færdselsreglerne , men det er der ingen cyklister der gør , især i indre by .

Med overskriften 'Kan vi cykle bedre' in mente giver spørgeskemaet ikke rigtig mening - det giver kun mulighed for at påpege områder hvor fysisk miljø kan ændres, ikke hvordan adfærd skal ændres.

Og det skal den (og ikke kun blandt cyklister, men det er dem, der er på lige nu) på en række områder:

De KØRENDE cyklister kan bidrage ved

1. at vise af inden de drejer til højre. Alt for ofter samler en cyklist på vej mod en tværgade en række biler, der skal til højre men ikke tør køre fordi en bagfrakommende cyklist ikke markere at ville svinge. Det er vildt træls, når cyklen så alligevel svinger til højre.

2. vise af inden de skal stoppe. Som bagfra kommende cyklist er det voldsomt generende at cyklisten foran pludselig ikke bevæger sig mere.

3. at lade være med at køre på fortov og i fodgængerovergang.

4. at lade være med at køre mod ensretningen. Der er efterhånden kun få ensretninger i indre by, der ikke undtager cykler, og det er der grunde til.

5. at lade være med at køre over for rødt. Det forvirrer tværgående trafik på en nogen fange farlig måde.

Det var 2 'at-gøre' og 3 ikke-at-gøre' for de kørende.

For PARKERENDE cykler vil det gavne meget, at

1. parkere cyklen ordentligt i et evt. cyklestativ - ikke langs med det så der spærres for 3-4 andre cykler.

2. lade være med at parkere cyklen midt på fortovet - det er lavet til at gå ubesværet på.

Heldigvis er vi i de senere år sluppet af med de fleste af de cyklister, der tilsyneladende gerne ville køre om kap på cykelstier, og også de fleste af de, der blindt kørte ud af porte og over fortove. Jeg ved ikke, om de efterhånden er blevet kørt ned allesammen, men vi savner dem ikke.

Og må himlen se i nåde til resten af os gående, cyklende og kørende trafikanter!

Resultatet af denne undersøgelse kan man lige så godt rekvirere hos det sejrsvante cyklistforbund . De er vel mest motiveret for at deltage . Andre trafikantgrupper har for længst resigneret over for trafikkens vanvidcyklister der sætter deres egen beskidte dagsorden , enda med politikernes hjælp , 50% københavnere skal op på cyklen siger de .
Trafikeksperimentet nørrebrogade havde en sms-undersøgelse som kun kunne ses af cyklister , her kendte man resultatet på forhånd , og det kunne så bruges til en pseudodemokratisk vedtagelse .
Hvis man følger med i debatten vil man kunne se der at findes ingen grønne eller rekrative arealer som ikke skal bruges som cykelmotorvej .
Der findes ikke en lokalplan hvor cyklistforbundet ikke er med ved bordet . Der gror ikke græs på en cykelsti .
Man burde istedet for sende politiskolens elever ud i civil for at lave statistik i trafikken over færdselsovertrædelser . Det vil give et objektivt beslutningsgrundlag .

Indsend kommentar

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Billed-CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.