Om lokaludvalget

Københavns Kommunes logo

Om lokaludvalget

Vi samarbejder med bydelens beboere, lokale aktører og Københavns Kommune om at skabe de bedste rammer for et godt hverdagsliv for alle bydelens brugere

Indre By Lokaludvalg er ét ud af 12 lokaludvalg i Københavns Kommune. Vi fungerer som bindeled mellem københavnerne og politikerne på Københavns Rådhus og skaber dialog om byens udvikling. Lokaludvalgene er sat i verden for at styrke nærdemokratiet og for at gøre det lettere for den enkelte københavner at få indflydelse på de beslutninger, Borgerrepræsentationen træffer, og som har betydning for bydelen.